გაყოფადობის ნიშნები

რომელი რიცხვები იყოფა 2-ზე, 3-ზე, 4-ზე, 6-ზე, 9-სა და 10-ზე? 2-ზე იყოფა ყველა ის რისცხვი რომლის ბოლო ციფრიც იყოფა 2-ზე. 3-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი რომლის ციფრთა ჯამიც იყოფა 3-ზე. 4-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი, რომლის ბოლო 2 ციფრისგან მიღებული რიცხვიც იყოფა 4-ზე. 5-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი, რომელიც 0-ით ან 5-ით ბოლოვდება. 6-ზე იყოფა […]