გაყოფადობის ნიშნები

რომელი რიცხვები იყოფა 2-ზე, 3-ზე, 4-ზე, 6-ზე, 9-სა და 10-ზე?

2-ზე იყოფა ყველა ის რისცხვი რომლის ბოლო ციფრიც იყოფა 2-ზე.
3-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი რომლის ციფრთა ჯამიც იყოფა 3-ზე.
4-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი, რომლის ბოლო 2 ციფრისგან მიღებული რიცხვიც იყოფა 4-ზე.
5-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი, რომელიც 0-ით ან 5-ით ბოლოვდება.
6-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი, რომელიც იყოფა ერთდროულად 2-ზე და 3-ზე.
9-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი, რომლის ციფრთა ჯამი იყოფა 9-ზე.
10-ზე იყოფა ყველა ის რიცხვი რომლის ბოლო ციფრიც 0-ია.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *